Product Introduction

高密度氧化聚乙烯蜡

类别

型号

典型特证

软化点(℃)

粘度maP.5@140c

酸值 (Mg*OH/R)

Va含量%

密度Kg/m³

产品形态

高密度氧化聚乙烯蜡

E-816

138

-8500

25

/

0.99

白色粉状

E-825

136

-4500

25

/

0.98

白色粉状

E-830

136

-3500

15

/

0.98

白色粉状

应用场景

塑化控制

■ 此实验条件为:我司有机锡稳定剂的实验室基础配方,仅供参考。 PVC 树脂有机锡稳定剂  钙粉  钛粉 ACR  CPE

■ 此实验的用量为74克+0.5克滑剂

样品名称

质量

1区温度

2区温度

3区温度

物料温度

转速

1.2002-7-10---(E816)

0.0g

190.1℃

190.7℃

190.1*℃

190.6℃

47.8rpm

2.2002-7-10--(E700p

0.0g

190.0℃

190.5℃

189.8*℃

190.3℃

47.8rpm

3.2002-7-10---(E650p

0.0g

190.0℃

190.7℃

189.7*℃

190.5℃

47.8rpm

4.2002-7-10---(E1020p)

0.0g

189.9℃

190.6℃

190.1℃

190.4℃

48.1rpm

5.2002-7-10---(E615

0.0g

190.0℃

190.6℃

189.7℃

190.5℃

47.8rpm

6.2002-7-10---(E825)

0.0g

190.0℃

190.6°℃

190.0°℃

190.7℃

47.8rpm

 

装载峰扭柜A

最小扭柜B

最大扭柜X

终点扭柜E

熔合时间(A-X)

塑化速率v

36.2 Nm

8.8 Nm

22.1Nm(+inf%)

19.2 Nm

00:02:48(+inf9%

21.8 Nm/min

67.7 Nm

38.1 Nm

40.7Nm(+inf%

21.0 Nm

00:00:29  (+inf%)

8.6Nm/min

72.8Nm

38.5Nm

40.8Nm(+inf%)

20.9Mm

00:00:29(+inf%)

6.9 Nm/min

71.8 Nm

35.7 Nm

38.2Nm(+inf%)

20.4 Nm

00:00:26(+inf%)

8.0Nm/min

41.5 Nm

16.5 Nm

28.4 Nm(+inf%)

21.3 Nm

00:01:23  (+inf%)

25.5Nm/min

40.9 Nm

11.3 Nm

24.8Nm(+inf%)

20.1 Nm

00:02:03(+inf%)

29.1 Nm/min


首页

首页

新闻中心

新闻中心

关于我们

关于我们

产品中心

产品中心

联系我们

联系我们